• Telefon

    0216 577 4655

Başlıca üç aşamada hizmet vermekteyiz.

a. Risk Danışmanlığı,

b. Sigorta şirketleri nezdinde sigortalının temsili ve poliçe üretimi

c. Hasar Danışmanlığı,

 

A- Risk Danışmanlığı,

1- Risk analizlerinin yapılması

2- Risk önleme analiz raporlarının hazırlanması

3- Risk analiz sonuçlarına göre işletmeye özel teminat çerçevesinin tasarlanması

4- Tekliflerin sunumunda şirketimize ait özel şart ve raporların yer almasının sağlanması

5- Mevcut poliçelerinizin sigorta kapsamı ve prim tutarlarının detaylı analizlerinin sunulması

6- Teminat kapsamlarını genişletici önerilerimizin sunulması

 

B- Sigorta Şirketleri Nezdinde Sigortalının Temsili ve Poliçe Üretimi,

1- En az üç sigorta şirketini kapsayan karşılaştırılmalı pazar araştırması yapılması ve müşteriye sunumu

2- Onay sonrası özel eksper tarafından risklerin incelenmesi ve gerektiğinde Mutabakatlı Kıymet Takdiri raporu hazırlanmasının sağlanması

3- Poliçelerin oluşturulması

4- 7 gün 24 saat cep telefonlarından ulaşabileceğiniz özel müşteri temsilcisinin atanması

 

C- Hasar Danışmanlığı

1- Hasar gerçekleştiğinde sürecin nasıl gerçekleşeceği konusunda bilgilendirme yapılması

2- Hasarın takibi ve sigorta şirketi ile ilişkilerin yönetimi

3- Uyuşmazlık çıkması durumunda Anlaşmalı olduğumuz özel hukuk bürolarından görüş alınması imkanı

4- Hasar sürecinin devamında sürekli bilgilendirme ve raporlama yapılması